Verejné obstarávanie

Výzva na predkladanie cenových ponúk pre zákazku „Rozkvitajúca Galanta – revitalizácia zelene v centre mesta“ ukončená

Občianske združenie Zelený plán zverejnilo výzvu na predkladanie cenových ponúk pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predmetom zákazky „Rozkvitajúca Galanta – revitalizácia zelene v centre mesta“ bola revitalizácia centra mesta – trvalkové záhony na ulici Hlavná a výsadba stromov na ulici Vajanského v meste Galanta v súlade s projektovou dokumentáciou.

Lehota na predkladanie ponúk uplynula dňa 15.2.2022 o 12:00 hodine – výzva je ukončená.

Podklady na stiahnutie:

Výzva na predkladanie cenových ponúk (.pdf súbor)

Príloha 1: Návrh na plnenie kritérií (.pdf súbor)

Príloha 2: Projektová dokumentácia (.zip súbor)