Zverejňovanie zmlúv

Občianske združenie Zelený plán zverejňuje zmluvu na predmet zákazky „Rozkvitajúca Galanta – revitalizácia zelene v centre mesta“ – trvalkové záhony na ulici Hlavná a výsadba stromov na ulici Vajanského v meste Galanta.

Zmluva na dielo „Rozkvitajúca Galanta“ (.pdf)