2 percentá

Prvý krát môžete podporiť Zelený plán 2% z daní

Ako združenie Zelený plán sa po prvý krát uchádzame o vašu podporu vo forme 2% z daní. Ak pracujete u zamestnávateľa, môžete ho požiadať, aby 2% z vašej dane poukázal v prospech združenia Zelený plán, o. z. Budeme vám za to vďační a financie použijeme na ďalšie projekty združenia.

Ako postupovať?

1) Do 15.02.2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2) Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane (stiahnuť tu).
Z tohto Potvrdenia zistíte dátum zaplatenia dane a vypočítate 2% z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať.

3) Nižšie uvedené údaje napíšte do Vyhlásenia (stiahnuť tu) spolu so sumou, ktorú nám chcete poukázať:

IČO: 52091007
Obchodné meno: Zelený plán, o. z.

4) Obe tlačivá, Vyhlásenie spolu s Potvrdením podajte na príslušný daňový úrad.

Často sa stáva, že zamestnávateľ má už zaužívaný postup poukazovania 2% od zamestnancov a celý proces bude pre vás jednoduchší.

Tlačivo pre právnické osoby pripravujeme.