Kategórie
Projekty Verejný priestor

Pozvánka: Komunitná výsadba stromov na Vajanského ulici v Galante

Projekt výsadby stomov je súčasťou projektu „Rozkvitajúca Galanta – revitalizácia zelene v centra mesta Galanta“. Projekt rieši výsadbu stromoradia na Vajanského ulici a založenie extenzívnych trvalkových záhonov na Hlavnej ulici vo výmere 372,50 m2, ktoré dodajú farebnosť a premenlivosť verejného priestoru počas roka a prinesú výrazný jarný aspekt. Výsadba stromov bude realizovaná dobrovoľníkmi z Zelený […]

Kategórie
Uskutočnené Verejný priestor

Realizácia čerešnového sadu v Galante

Cieľom projektu bolo založiť čerešňový sad v kvetnatej lúke s netradičnou susedskou lavičkou. V susedskej zóne sídliska Sever, vznikajúceho sídliska West a blízkeho Domova seniorov Patria tak vznikne priestor pre susedské a viacgeneračné stretávanie sa ich obyvateľov. Tento projekt doplní chýbajúci prírodný verejný priestor, ktorý zároveň pomôže zlepšiť komunikáciu, spoznávanie sa, susedskú súdržnosť a vytvorí […]

Kategórie
Projekty Uskutočnené Verejný priestor

Ako sme oživovali Šárd

Projekt Oživujeme Šárd v Galante bol pripravovaný občianskym združením Zelený plán a podporený z participatívneho rozpočtu Trnavskej župy. Zámerom projektu bolo, aby sa nábrežie vodnej nádrže Šárd stalo znova verejným priestorom slúžiacim všetkým obyvateľom i návštevníkom Galanty. Je to jedna z mála prírodných zón vhodných na vychádzky a pobyt. Lokalita bola v minulosti takýmto spôsobom […]

Kategórie
Uskutočnené Verejný priestor

Arboristické ošetrenie líp na námestí v Galante

Občianske združenie Zelený plán sa rozhodlo pre mesto Galanta sponzorsky profesionálne arboristicky ošetrí 9 líp pred Mestským úradnom v Galante. Lipy sú zavetvené nízko a teda nie je zabezpečený komfortný priechodný priestor pre chodcov. Cieľom arboristického ošetrenia bude úprava podchodnej výšky na 2,5 m (teda zvýšenie nasadenia koruny) a zdravotný rez.

Kategórie
Projekty Verejný priestor

Projekt Oživujeme Šárd v Galante bol podporený

Zelený plán o. z. sa zapojilo do participatívneho rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja. V konkurencii viacerých projektov sa nám podarilo uspieť s projektom Oživujeme Šárd v Galante Čo je participatívny rozpočet? Participatívny rozpočet je proces, na základe ktorého môžu obyvatelia miest a obcí rozhodnúť o využití časti finančných prostriedkov z rozpočtu svojho mesta či obce. Trnavský […]

Kategórie
Verejný priestor

Plán s verejným priestorom. Máte svoj?

Čo je verejný priestor? Na úvod sa zvykne začínať definíciou. Ale nebudeme strašiť – všetko o čom budeme písať sú každému dôverne známe veci. Celkom jednoducho povedané – verejný priestor je zóna, v ktorej sa ocitneme vo chvíli, keď vyjdeme z domu, z práce alebo zo školy. Ocitneme sa v ňom pri stretnutí so susedmi, […]