Kategórie
Verejný priestor

Plán s verejným priestorom. Máte svoj?

Plán s verejným priestorom v Paríži - mestská záhrada chránená od dopravného ruchu
Záhrady parku Bercy v Paríži

Čo je verejný priestor?

Na úvod sa zvykne začínať definíciou. Ale nebudeme strašiť – všetko o čom budeme písať sú každému dôverne známe veci. Celkom jednoducho povedané – verejný priestor je zóna, v ktorej sa ocitneme vo chvíli, keď vyjdeme z domu, z práce alebo zo školy. Ocitneme sa v ňom pri stretnutí so susedmi, na káve, či ideme nakupovať alebo nastupujeme do auta. Verejný priestor v bežnom ruchu dňa azda trochu prehliadame. Všimneme si ho povedzme v nedeľu, keď ideme na vychádzku a hľadáme lavičku na sedenie. Keď chceme odparkovať bicykel, alebo sa v horúcom lete ochladiť v tieni stromu. Môžeme mať plán s verejným priestorom?

Možno zistíme, že lavičiek je málo, sú rozbité, chýba cyklostojan a asfalt či dlažbu chodníka by mohol tiež niekto opraviť. Máme blízko zanedbaný parčík, a deti sa nemajú kde hrať. V meste je možno iný park aj s detským ihriskom je však ďaleko, prípadne menej dostupný a pustiť tam školáka cez všetky tie cesty, to radšej nie. Ako dobre by bolo mať miesto na sídlisku, kde môžu deti vybehnúť po škole bez obáv rodičov, že ich neohrozujú preháňajúce sa autá.

Komu patrí verejný priestor

Verejný priestor má oveľa viac funkcií a je potrebný pre dobré fungovanie ulice, štvrte i celého mesta. Verejný priestor je verejným záujmom všetkých a zároveň mnohými, niekedy prekvapivo i kompetentnými, prehliadaný. Je to priestor všetkých a, zdá sa, i nikoho. V predvolebných obdobiach sa vždy (a zásadne) povie mnoho o vylepšení zelene, ktoré sa počas štvorročného obdobia prejaví vo výsadbe „stromčekov” na prázdnych, viac či menej, vhodných miestach a v orezávaní, viac či menej odbornom, stromov existujúcich.

Verejný priestor v súčasnosti, v kontexte klimatických zmien vyžaduje oveľa viac. Aby bol funkčný, udržateľný, a aby tvoril bezpečnú zónu pre každodenný život všetkých obyvateľov. Verejný priestor je potrebné udržiavať, plánovať jeho rozvoj v konkrétnych a špecifických súvislostiach mesta či obce a vytvárať tam, kde chýba, alebo kde zanikol nezodpovednosťou či ľahostajnosťou. Ak sa všetci nebudeme o tento spoločný priestor zaujímať, vezmú nám ho iní a využijú spôsobom, ktorý sa nám nemusí páčiť. Máte vo vašom meste dobrý verejný priestor? Máte svoj plán s verejným priestorom ako ho zlepšiť?