Kategórie
Projekty Verejný priestor

Projekt Oživujeme Šárd v Galante bol podporený

Zelený plán o. z. sa zapojilo do participatívneho rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja. V konkurencii viacerých projektov sa nám podarilo uspieť s projektom Oživujeme Šárd v Galante

Čo je participatívny rozpočet?

Participatívny rozpočet je proces, na základe ktorého môžu obyvatelia miest a obcí rozhodnúť o využití časti finančných prostriedkov z rozpočtu svojho mesta či obce. Trnavský samosprávny kraj dal po prvýkrát ľuďom, občianskym združeniam a neziskovým organizáciám možnosť aktívne rozhodovať prostredníctvom participatívneho rozpočtu o časti verejných financií, čím ich zapája do procesov riadenia vyššieho územného celku.

O čom je náš projekt?

Zámerom projektu je oživiť časť zanedbaného brehu vodnej nádrže Šárd v Galante. Lokalita bola kedysi vychádzkovou a odpočinkovou zónou pre obyvateľov Galanty. Breh vyčistíme od náletových drevín, spriechodníme cestičku, umiestnime masívne drevené lavičky a vysadíme 12 vzrastlých stromov. Malým zásahom prinavrátime život do lokality a odštartujeme postupnú revitalizáciu celého okolia Šárdu.

Vizualizácia navrhovaného riešenia – dosadba stromov od Bratislavskej cesty

Čo sa bude diať?

  • počet osadených lavičiek: 2 ks
  • vyčistená časť brehu: 350 m2
  • počet návštevníkov: všetci obyvatelia Galanty
  • počet dobrovoľníkov: 6-12

Vizualizácia navrhovaného riešenia – dosadba stromov pri vstupe do územia

Viac o projekte https://zelenyplan.sk/projekty/ozivujeme-sard-v-galante/

Jedna odpoveď na “Projekt Oživujeme Šárd v Galante bol podporený”

%d