Kategórie
Projekty Verejný priestor

Pozvánka: Komunitná výsadba stromov na Vajanského ulici v Galante

Projekt výsadby stomov je súčasťou projektu „Rozkvitajúca Galanta – revitalizácia zelene v centra mesta Galanta“.

Projekt rieši výsadbu stromoradia na Vajanského ulici a založenie extenzívnych trvalkových záhonov na Hlavnej ulici vo výmere 372,50 m2, ktoré dodajú farebnosť a premenlivosť verejného priestoru počas roka a prinesú výrazný jarný aspekt.

Výsadba stromov bude realizovaná dobrovoľníkmi z Zelený plán o.z., zároveň vítame všetkých, ktorí by sa chceli výsadby zúčastniť.

Projekt bude realizovaný s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja.

Partnerom akcie je Mesto Galanta a Technické služby mesta Galanta.

Projekt nadväzuje na aktivity nášho občianskeho združenia aj v zmysle dokumentu „10 nápadov pre Galantu (pre oblasť rozvoja verejných priestorov a zelene)“. Postupnými krokmi by sme chceli prispieť k ucelenému konceptu zelene v meste.