Kategórie
Projekty

Čerešňový sad so susedskou lavičkou v lúke, Galanta

V rámci participatívneho rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja sa uchádzame o projekt Čerešňového sadu so susedskou lavičkou v kvitnúcej lúke v lokalite medzi Domovom seniorov Patria, nových bytoviek West a sídliska Sever.

Cieľom projektu je založiť čerešňový sad v kvetnatej lúke s netradičnou susedskou lavičkou. V lokalite tak vznikne priestor pre susedské a viacgeneračné stretávanie sa. Tento projekt doplní chýbajúci prírodný verejný priestor, ktorý zároveň pomôže zlepšiť komunikáciu, spoznávanie sa, susedskú súdržnosť a vytvorí možnosť pre komunitné aktivity. Koncept ovocného sadu v kvetnatej lúke zároveň prinesie chýbajúci prírodný prvok a pomôže zlepšiť miestnu mikroklímu a biodiverzitu. Pre deti bude v sade umiestnený hmyzí domček a infotabuľa o starých krajových odrodách ovocných stromov.

Samotná miestna komunita (obyvatelia) bude zapojená už od začiatku vo fáze realizácie – vysadí sa 9 ovocných stromov, vyseje sa kvetnatá lúka, skonštruuje sa masívna trojramenná „Susedská lavička“, umiestni hmyzí hotel ako edukatívny prvok pre deti a umiestni infotabuľa o starých odrodách ovocných stromov.

Pôdorys navrhovaného riešenia

Domáce i zahraničné skúsenosti ukazujú, že práve kultiváciou verejného priestorusa vytvárajú príležitosti na zlepšenie susedských vzťahov, znižuje sa kriminalita a priestory mestských obytných zón sa aktívne zaľudňujú. Zároveň výsadba stromov a založenie kvitnúcej lúky zlepšuje mikroklímu prostredia a zvyšuje estetickosť prostredia. Toto je hlavnou motiváciou projektu „Čerešňový sad so susedskou lavičkou v lúke, Galanta“.

Inšpirácia ovocného sadu v kvitnúcej lúke v záhrade Le jardin plume

Víziou je vytvoriť obyvateľom/susedom chýbajúci zelený verejný priestor pod korunami stromov pre spoločný život a lepšiu mikroklímu. Podporiť vytváranie vzťahov a vytvoriť identitu tohto zatiaľ miesta. V budúcnosti by v lokalite mal vzniknúť park a toto môže byť prvá lastovička.