Kategórie
Uskutočnené Verejný priestor

Realizácia čerešnového sadu v Galante

Cieľom projektu bolo založiť čerešňový sad v kvetnatej lúke s netradičnou susedskou lavičkou. V susedskej zóne sídliska Sever, vznikajúceho sídliska West a blízkeho Domova seniorov Patria tak vznikne priestor pre susedské a viacgeneračné stretávanie sa ich obyvateľov. Tento projekt doplní chýbajúci prírodný verejný priestor, ktorý zároveň pomôže zlepšiť komunikáciu, spoznávanie sa, susedskú súdržnosť a vytvorí […]

Kategórie
Projekty

Čerešňový sad so susedskou lavičkou v lúke, Galanta

V rámci participatívneho rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja sa uchádzame o projekt Čerešňového sadu so susedskou lavičkou v kvitnúcej lúke v lokalite medzi Domovom seniorov Patria, nových bytoviek West a sídliska Sever. Cieľom projektu je založiť čerešňový sad v kvetnatej lúke s netradičnou susedskou lavičkou. V lokalite tak vznikne priestor pre susedské a viacgeneračné stretávanie sa. […]

Kategórie
Uskutočnené Verejný priestor

Arboristické ošetrenie líp na námestí v Galante

Občianske združenie Zelený plán sa rozhodlo pre mesto Galanta sponzorsky profesionálne arboristicky ošetrí 9 líp pred Mestským úradnom v Galante. Lipy sú zavetvené nízko a teda nie je zabezpečený komfortný priechodný priestor pre chodcov. Cieľom arboristického ošetrenia bude úprava podchodnej výšky na 2,5 m (teda zvýšenie nasadenia koruny) a zdravotný rez.

Kategórie
Nápady

Ako môžem zmierniť dopady klimatickej zmeny na svojom pozemku?

Celý minulý rok sa nielen v záhradníckych kruhoch točil okolo vody a jej nedostatku. Problém by sa mal riešiť na štátnej úrovni, ale môžeme k zmene prispieť aj my, jednotlivci na vlastných malých pozemkoch? Dôsledky klimatickej zmeny V dôsledku klimatickej zmeny sú okrem extrémnych teplôt problémom prívalové zražky, ktoré sú nárazové, nestíhajú vsakovať cez zelené […]