Kategórie
Nápady

Ako môžem zmierniť dopady klimatickej zmeny na svojom pozemku?

Súkromná záhrada Kuklov

Celý minulý rok sa nielen v záhradníckych kruhoch točil okolo vody a jej nedostatku. Problém by sa mal riešiť na štátnej úrovni, ale môžeme k zmene prispieť aj my, jednotlivci na vlastných malých pozemkoch?

Dôsledky klimatickej zmeny

V dôsledku klimatickej zmeny sú okrem extrémnych teplôt problémom prívalové zražky, ktoré sú nárazové, nestíhajú vsakovať cez zelené plochy a sú rýchlo odvádzané do kanalizácie. Na našich pozemkoch by sme sa preto mali snažiť efektívn hospodáriť s dažďovou vodou. Zachytiť čo najviac vody napr. zbernými nádobami pod odkvapmi a umožniť vode jej zadržanie resp. postupné vsakovanie. Nepriepustné betónové plochy nahradzovať priepustnými povrchmi a budovať dažďové záhrady. Na zálievku nepoužívať pitnú vodu, ale dažďovú.

V meste a na záhradách by sme mali zachovávať a ošetrovať vzrastlé stromy, ktoré sú to najcennejšie, čo v boji s klimatickou zmenou máme.

Nové výsadby

Pri nových výsadbách by sme mali vyberať druhy, ktoré sú odolnejšie voči suchu. Ihličnaté dreviny ako napr. smrek patria do vyšších nadmorských výšok a v prostredí suchej Podunajskej nížiny neprospievajú. Masívnymi výsadbami štíhlych tují (pôvodom z Číny) sa potláča rozmanitosť, mení sa charakter typickej slovenskej záhrady a stráca sa identita slovenskej krajiny. Mali by sme preto uprednostňovať naše domáce druhy listnatých stromov a krov, ktoré dokážu v horúcich letných dňoch vytvárať tieň a sú domovom mnohých druhov vtákov a užitočného hmyzu. Navyše môžeme sadiť druhy, z ktorých máme aj úžitok – ovocné stromy a kry.

Trendy

Aktuálnym trendom je nahradzovať klasické trávniky kvetnatými lúkami alebo bylinnými trávnikmi, ktoré netreba polievať, hnojiť a tak často kosiť. Navyše nás potešia pestrými kvetmi a sú pastvou pre motýle, chrobáky, včely a iný užitočný hmyz. Na údržbu klasických trávnikov sa totiž spotrebuje veľké množstvo vody a umelých hnojív. Kosačky sú často motorové, takže sa navyše znečisťuje aj ovzdušie.

Užitočný hmyzu na záhrade môžeme podporiť aj výsadbou rôznych kvitnúcich druhov trvaliek a letničiek. Aj takýmito, naoko malými zásahmi, môže každý z nás prispieť k podpore rozmanitosti v našich záhradách a zmierniť tak dopady aktuálnej klimatickej zmeny.


%d